پیچک ( محمد صالح علاء)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- کی به دادم می رسی (محمد صالح علا)
- عاشقان پنجره باز است اذان می گویند (محمد صالح علا)
- گم شده تو باغ ِ هلو (محمد صالح علا)
- با دست های بازیگوش و (محمد صالح علا)
- بارون بارون بارونه (محمد صالح علا)
- ای آشنا لکه هاي آفتابي (محمد صالح علا)
- امشب تمام عاشقان را دست به سر کن (محمد صالح علا)
- پشت سر توپخونه لاله زاره (محمد صالح علا)
- صدای پایش از خیابان (محمد صالح علا)
- من گوش میشوم و او صدا (محمد صالح علا)
- گمشده تو باغ هولو (محمد صالح علا)
- تو شبستون چشات پای پله های (محمد صالح علا)
- نگاهم با شیشه ِ پنجره بالا می رود (محمد صالح علا)
- تور صياديت کجاست نازنين (محمد صالح علا)
- وقتی که پشت پلکات خورشید طلوع می کنه (محمد صالح علا)
- ماه که از ره می رسه با پای خسته (محمد صالح علا)
- صداي باد و بارونه (محمد صالح علا)
- درمانده از این دنیا (محمد صالح علا)
- ( محمد صالح علاء) ..
- ( محمد صالح علاء)
- ( محمد صالح علاء)
- به من ببخش دوست داشتنم را (محمد صالح علا)
- تو یه دستم جنگل تو یه دستم دریا (محمد صالح علا)
- ( محمد صالح علاء)
- ( محمد صالح علاء)
- فصل عطش یاد شما شکره ،( محمد صالح علا)
- اگر می ترسم از دنیا (محمد صالح علا)
- ( محمد صالح علاء)
- آقاي کوچيک نواز بنده پرور( محمد صالح علاء)
- شما که ليسانس دارين، (محمد صالح علا)
- تو این عزای بی کسی (محمد صالح علا)
- درمانده از این دنیا (محمد صالح علا)
- سگه با پاي چلاقش (محمد صالح علا)
- سپیده سر زده برخیز توکل کن خدا با ماست (محمد صالح علا)
- تو شبستون چشات (محمد صالح علا)
- آقا خوبه ، آقا جونه ، آقای گل ، آقا جون (محمد صالح علا)
- اون روزا که دِل بود (محمد صالح علا)
- دو تا دستام مركبي ، تموم شعرام خط خطي (محمد صالح علاء)
- پنجره باز و بسته كن(محمد صالح علا)
- دوباره شب که میرسد (محمد صالح علا)
- (محمد صالح علا)
- روی ماه دستمال نمدار میکشم (محمد صالح علا)
- محبوب من آقايي کن منو به غلامي ببر (محمد صالح علا)
- امشب تمام عاشقان را دست به سر کن (محمد صالح علا)
- من هنوز در به در طره اون زلف سیاتم (محمد صالح علا)
- ( محمد صالح علاء)
- (محمد صالح علا)
- گل نیلوفر آبی پشت پلک من می خوابی؟ (محمد صالح علا)
صفحه قبل 1 صفحه بعد